Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sông Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

28-06-2018 14:21

1 tin vui đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPSC: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận thành phố Sông Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Tích cực cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Đến nay 4/4 xã của thành phố Sông Công đã được UBND tỉnh Thái nguyên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong những năm qua, thành phố Sông Công đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, tăng trưởng kinh tế luôn giữ ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 75,4%; thương mại dịch vụ chiếm 17,4%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,2%.

Nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương, thành phố đã vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất, quan tâm phát triển dịch vụ, thương mại, thúc đẩy giao thương để tăng cường trao đổi hàng hóa, quảng bá tiềm năng để thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung phát triển vùng chè an toàn VietGap ứng dụng công nghệ cao tại các xã Bá Xuyên, Tân Quang; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, ưu tiên hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp...

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố từ nãm 2011 đến nãm 2017Tổng kinh phí đã thực hiện:  710.554,22 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 49.163,71 triệu đồng, chiếm 6,92%; Ngân sách tỉnh: 41.330,62 triệu đồng, chiếm 5,82%; Ngân sách thành phố: 237.386,42 triệu đồng, chiếm 33,41%; Ngân sách xã: 2.773,29 triệu đồng, chiếm 0,31%; Doanh nghiệp: 35.934,59 triệu đồng, chiếm 5,06%; Nhân dân đóng góp: 178.685,19 triệu đồng, chiếm 25,15%.

Kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tới nay tại 4 xã đã đầu tư xây dựng 94,83 km đường giao thông. 66,77%kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh; Nhờ vậy, trên 80% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ độngTrên 80% ngõ, đường liên xóm, TDP được chiếu sáng; 100% nhân dân được sử dụng điện thường xuyên, an toànNăm 2017, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn thành phố đạt gần 32 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn của thành phố chỉ còn 5,93%...

Trong thời gian vừa qua thành phố đã tích cực phối hợp với sở, ngành của tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong tháng 5, Hội đồng thẩm định của Trung ương đã kiểm tra, khảo sát thực tế và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đầu tháng 6/2018, thành phố bảo vệ thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Trung ương. Đối với công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm kiểu mẫu về nông thôn mới, gia đình đạt chuẩn nông thôn mới tại 4 xã tích cực được triển khai thực hiện...

TPSC dự kiến sẽ tổ chức lễ công bố quyết định vào đúng dịp kỷ niệm thành lập thành phố vào đầu tháng 7 tới./.

HT, Nguồn trang: songcong.thainguyen.gov.vnThống kê truy cập

Đang truy cập:5194

Tổng truy cập: 743185