Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


 

CHỦ TỊCH

 

 

Họ và tên: Đào Thanh Tuấn

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0978 543 851

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4746

Tổng truy cập: 913167