Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN


 

CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Đồng Văn Phong

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0977 337 142

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Lưu Văn Toán

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0988 228 719

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4775

Tổng truy cập: 913074