Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 195/KH-UBND Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tổ chức thực hiện trên địa bàn xã Bá Xuyên năm 2020 20/04/2020 Đồng Văn Phong
2 263/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở xã Bá Xuyên 16/04/2020 Đồng Văn Phong
3 189/UBND Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 16/04/2020 Đồng Văn Phong
4 185/TB-UBND Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2020 15/04/2020 Đồng Văn Phong
5 117/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban biên tập cổng thông tin điện tử 17/03/2020 Đồng Văn Phong
6 118/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Xã Bá Xuyên 14/03/2020 Đồng Văn Phong
7 15/2018/TT-BTTTT Về việc thực hiện công văn số 123 06/03/2020 123
8 33/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 31/01/2020 Đồng Văn Phong
9 29/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 31/01/2020 Đồng Văn Phong
10 24/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Bá Xuyên năm 2020 17/01/2020 Đồng Văn Phong
11 19/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 15/01/2020 Đồng Văn Phong
12 18/QĐ-UBND Quyết định phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Bá Xuyên. 13/01/2020 Đồng Văn Phong
13 17/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Tại UBND xã Bá Xuyên 13/01/2020 Đồng Văn Phong
14 263/QĐ-UBND Quyết định bành quy chế làm việc của UBND xã Bá Xuyên 01/01/2020 Đồng Văn Phong
15 152/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở của UBND xã Bá Xuyên 01/01/2020 Đồng Văn Phong

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4699

Tổng truy cập: 913022