Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY


 

BÍ THƯ

 

Họ và tên: Đồng Văn Quy

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0915 209 232

PHÓ BÍ THƯ

 

Họ và tên: Dương Thị Huệ

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 09168 3593 212

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4816

Tổng truy cập: 912905