Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lãnh đạo tỉnh làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên và Tổ hợp Samsung tại...

Ngày 3/7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Tổ hợp Samsung Việt Nam tại Thái...

Tổng kết 5 năm thực hiện đại trà Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày 2/7/2020 , Hội Khuyến học thành phố Sông Công đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đại trà Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính và Biểu dương các mô hình học...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngày 03/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày...

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ...

Chiều 02/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó...

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại...

Ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn...

Hoạt Động Của Xã Bá Xuyên

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

tập huấn ngày 06 tháng 3 năm 2020

tổ chức tập huấn thông tin xã, phường

Đại Hội MTTQ xã Bá Xuyên Nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bá Xuyên lần thứ VIII diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Thời điểm Đảng bộ, chính...

 • 15/2018/TT-BTTTT

  Về việc thực hiện công văn số 123

 • 4255/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 • 2933/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên

 • 2897/QĐ-UBND

  Quyết định về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu lẻ dân cư Tổ dân phố Cầu Thông, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ

 • 2904/QĐ-UBND

  Quyết định về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu lẻ dân cư Tổ dân phố Cầu Thông, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ

 • 195/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tổ chức thực hiện trên địa bàn xã Bá Xuyên năm 2020

 • 263/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở xã Bá Xuyên

 • 189/UBND

  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 • 185/TB-UBND

  Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2020

 • 117/QĐ-UBND

  Quyết định thành lập ban biên tập cổng thông tin điện tử

 • 152/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở của UBND xã Bá Xuyên

 • 263/QĐ-UBND

  Quyết định bành quy chế làm việc của UBND xã Bá Xuyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2370

Tổng truy cập: 583728