Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

GIỚI THIỆU CHUNG XÃ BÁ XUYÊN


 

Địa chỉ: Xóm Xứ Đào - Xã. Bá Xuyên, thành phố Sông Công.

Điện thoại: 0280 3762 024.

Xã Bá Xuyên nằm phía Tây Bắc thành phố Sông Công, phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên phía Đông giáp xã Tân Quang và phường Bách Quang, phía Tây giáp xã Bình Sơn, phía Nam giáp phường Lương Châu. Xã Bá Xuyên có 12 đơn vị xóm. Tổng diện tích tự nhiên là 8,6727 Km2, dân số trung bình 3.883 người. Mật độ dân số 448 người/km2. Trên địa bàn xã nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cây trồng thế mạnh là cây chè.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5094

Tổng truy cập: 912689